• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Lào Cai: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình

Văn hoá 11/05/2019 06:37

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn số 1968/UBND-VX ngày 09/5 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Lào Cai: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 28/6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam, Quyết định 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 6 hằng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, căn cứ Văn bản số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019, Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thông qua các hình thức phù hợp; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện nhân rộng và duy trì các mô hình phòng chống bạo lực gia đình đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh: Căn cứ đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, lựa chọn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tuyên truyền trên website của ngành về chủ đề và thông điệp của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Giao UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Chỉ đạo phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư, thực hiện thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình từ thôn, bản, tổ dân phố, tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở; Chỉ đạo Trung tâm y tế cấp huyện, Trạm y tế cấp xã tăng cường công tác chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong phạm vi quan lý./. 

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ