• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Chứng khoán 26/10/2020 21:16

(Tổ Quốc) - C32, TDC, DRC, VNF, VNL, BPC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP CIC 39 (C32): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2020.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2020.

CTCP Vinafreight (VNF): Ngày 17/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CVTCP Logistic Vinalink (VNL): Ngày 17/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.Tổng công ty Đức Giang – CTCP (MGG): Ngày 10/11 – ngày đKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/11/2020.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2020.

Thái Hiếu

NỔI BẬT TRANG CHỦ