Chia sẻ
(Tổ Quốc) - "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động đến trái tim của hàng triệu người dân, đồng bào ta ở nước ngoài. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí của toàn dân tộc", PGS.TS Đào Duy Quát – nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ.

(Tổ Quốc) - "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động đến trái tim của hàng triệu người dân, đồng bào ta ở nước ngoài. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí của toàn dân tộc", PGS.TS Đào Duy Quát – nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ.

Thời điểm có tính chất quyết định để chiến 

thắng dịch Covid-19

Theo PGS.TS Đào Duy Quát, thời điểm bắt đầu phát hiện virus Corona cuối tháng 12/2019, chúng ta đã thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đặc biệt là điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong hơn 2 tháng qua. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các Chỉ thị 15, 16 về các biện pháp phòng chống dịch. Vậy thì sao đến ngày 30/3 này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới đưa ra lời kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng chống đại dịch Covid-19?

Câu trả lời cho thấy, chúng ta đang bước vào thời điểm mà nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, ngày càng phức tạp. 

Vì thế, thời điểm quan trọng này, chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao hơn, đoàn kết một lòng tốt hơn, thực hiện các biện pháp có hiệu quả hơn... Và với sự triển khai đồng bộ như vậy thì chúng ta mới có thể ngăn chặn, kiểm soát được nguy cơ lây lan ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động trái tim của hàng triệu người dân, đồng bào ở nước ngoài  - Ảnh 1.

Chính thời điểm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng chống đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đối với đất nước, với nhân dân.

Trong lời hiệu triệu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã kêu gọi toàn dân tộc, mà đối tượng là đồng bào, là hàng triệu đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng kêu gọi rất rõ tư tưởng "không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm". Cùng với tinh thần coi việc chống dịch là một cuộc chiến đấu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã kêu gọi tập trung tư tưởng, tinh thần chỉ đạo và đặc biệt là ưu tiên các nguồn nhân lực, gồm cả lực lượng và phương tiện. Toàn dân đều là chiến sĩ: ngành y tế cũng là những chiến sĩ, lực lượng quân đội, các chiến sĩ công an…Tất cả các ngành, cơ quan đơn vị… phải bám chắc sự chỉ đạo của cấp trên. 

"Lời hiệu triệu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí để toàn dân tộc bước vào cuộc chiến "chống dịch"

PGS.TS Đào Duy Quát

 Trong lời kêu gọi này, Tổng Bí thư cũng đã nói đến truyền thống đoàn kết nhân ái một lòng của dân tộc ta, đặc biệt khi đất nước gặp khó khăn, thiên tai dịch họa, địch họa… thì khi đó, toàn dân đoàn kết, gắn bó tinh thần tương thân tương ái rất lớn. 

Chính vì thế, đây là lời hiệu triệu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước – có sức kêu gọi, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí để toàn dân tộc bước vào cuộc chiến đấu đẩy lùi Covid-19. 

Đoàn kết một lòng, chung sức chung lòng để 

chống dịch bệnh

"Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta."

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội. Vì thế nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có những kêu gọi toàn dân phát huy truyền thống: đoàn kết một lòng, chung sức chung lòng để chống dịch bệnh. 

Vì thế, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần coi sức khỏe là trên hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Các cấp các ngành, các doanh nghiệp chung sức chung lòng khắc phục khó khăn để giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, Nhà nước ta cũng có một loạt các chính sách để hỗ trợ, bảo hiểm, chăm lo cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch lần này… Đây là sự quan tâm rất sâu sắc mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng đã đề cập đến trong lời kêu gọi của mình. 

Lời hiệu triệu của Tổng Bí thư được toàn Đảng, toàn dân, bạn bè quốc tế… đồng lòng ủng hộ

Kể từ sau Đại hội XII và đặc biệt đến thời điểm này, khi mà công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã và đang đạt nhiều kết quả tích cực thì uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, với dân ngày càng cao. Điều này thể hiện ở việc Đảng ta đã từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân và đặc biệt là niềm tin ấy đặt vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất lớn. 

"Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động đến trái tim của hàng triệu người dân

PGS.TS Đào Duy Quát

Uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện ở bản lĩnh, trí tuệ, tấm lòng cũng như năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của ông. Vì vậy, lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ được toàn Đảng, toàn dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế… đồng tình ủng hộ và hưởng ứng.

Có thể nói, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động đến trái tim của hàng triệu người dân, đồng bào ta ở nước ngoài. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí của toàn dân tộc. 

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lay động trái tim của hàng triệu người dân, đồng bào ở nước ngoài  - Ảnh 5.

Tôi cho rằng, sau lời kêu gọi này, chắc chắn toàn Đảng, toàn dân… sẽ quán triệt sâu sắc và đồng lòng thực hiện tất cả các biện pháp, chương trình điều hành của Chính phủ. 

Hiện nay, dù trên thế giới chưa có vắc xin điều trị virus Corona, nhưng bằng kinh nghiệm chống dịch Sars, bằng trình độ y tế, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, đầy đức hy sinh và trách nhiệm, bằng các biện pháp đồng bộ của Chính phủ… tôi có niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống giặc dịch Covid-19. 

Hà Giang 
Ảnh: Nam Nguyễn