• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Một loạt luật và pháp lệnh được công bố

Thời sự 12/12/2013 14:49

(Toquoc)-Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về chín luật và pháp lệnh

(Toquoc)-Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về chín luật và pháp lệnh mới được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Cụ thể, gồm Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật tiếp công dân; Luật việc làm; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung những quy định mới cho phù hợp khi triển khai thực thi các Luật, Pháp lệnh trong thực tiễn cuộc sống.

Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan cũng thông tin thêm về những điểm mới trong các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành.

Trong đó, đáng chú ý có Luật đất đai năm 2013. Luật có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật đất đai năm 2003.

Luật đã khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003.

Luật đất đai năm 2013 đã đổi mới các nội dung điều tra cơ bản về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2014Luật đất đai năm 2013 đã đổi mới các nội dung điều tra cơ bản về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Luật tiếp công dân gồm 9 chương với tổng số 36 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Luật quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

Luật có các quy định để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động tiếp công dân, đồng thời bảo đảm thiết lập trật tự kỷ cương tại nơi tiếp công dân và ngăn chặn trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng.

Luật việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề. Bao gồm: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Luật việc làm điều chỉnh mọi người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Luật cũng đưa ra quy định về thông tin thị trường lao động góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi) có 5 chương, 80 điều. Luật điều chỉnh về: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên…

Luật cũng quy định đối tượng điều chỉnh gồm ba nhóm đối tượng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Thành Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ