• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Năm học 2019-2020: xử lý nghiêm Hiệu trưởng nếu để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí

19/07/2019 06:58

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung trong công văn của Bộ về chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020.

1ky thi quoc gia 2018-crop

Năm học 2019-2020, thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung chỉ đạo điều hành giá trong lĩnh vực giáo dục

Các nội dung được nhắc đến trong chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 bao gồm, vấn đề phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí, rà soát các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới...

Thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GDĐT về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục, cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác... trước khi bước vào năm học mới.

Các địa phương chưa gửi báo cáo tiếp tục khẩn trương gửi báo cáo về dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học thuộc thành thị, nông thôn, các ngành đào tạo của năm học 2019-2020 theo quy định để Bộ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Các địa phương khi quyết định điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toán và có phương án về thời điểm điều chỉnh thu học phí cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và dân sinh nhằm đảm bảo không cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là đầu năm học mới. Các địa phương cũng cần phải căn cứ theo trần học phí năm học 2019-2020 để thực hiện việc điều chỉnh.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ