• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật

Văn hoá 22/08/2019 17:35

(Tổ Quốc) - Hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật" diễn ra tại thành phố Hải Phòng trong thời gian từ 19 – 22/8.

ly luan

Hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật" tại thành phố Hải Phòng/cand.com,vn

Hội nghị do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức với sự tham gia của gần 250 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động lý luận, phê bình VHNT tại 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, trường đại học, cao đẳng khối văn hóa, nghệ thuật.

Trong thời gian tham dự hội nghị, các học viên được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương trực tiếp truyền đạt 05 chuyên đề, gồm: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tình hình sân khấu hiện nay - Vấn đề và giải pháp; Tình hình điện ảnh hiện nay - Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT.

Hội nghị là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người làm công tác lý luận phê bình VHNT củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, VHNT của Đảng, Nhà nước; nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa, VHNT nói chung, thực tại đời sống phát triển lý luận, phê bình VHNT nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT. Đồng thời, vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống VHNT ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần làm lành mạnh văn hóa, VHNT của đất nước, địa phương trong thời kỳ mới./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ