• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch lên 10-15 bậc

Du lịch 10/01/2019 17:25

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký duyệt thông qua Nghị quyết 02 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.
Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch lên 10-15 bậc - Ảnh 1.

Mô hình du lịch cộng đồng đang được triển khai và mang lại nhiều kết quả tích cực tại Lạng Sơn - Ảnh Vi Phong

Nghị quyết 02 nêu rõ từng phần việc phải làm của Việt Nam như nâng xếp hạng môi trường kinh doanh theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) lên 15 -20 bậc từ năm 2019 - 2021. Riêng năm 2019, tăng chỉ số này lên từ 5 - 7 bậc.

Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh theo WEF tăng 5 - 10 bậc từ 2019 - 2021 và tăng 2 -3 bậc vào năm 2019.

Nâng chỉ số xếp hạng đổi mới, sáng tạo quốc gia theo đánh giá của Wipo lên 5 đến 7 bậc từ 2019 - 2021, năm 2019 tăng từ 2 -3 bậc.

Nâng chỉ số xếp hạng logistics theo đánh giá của WB tăng 5 - 10 bậc từ năm 2019 - 2021. Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử lên 10 - 15 bậc vào năm 2020.

Trong đó, Nghị quyết 02 cũng đã đưa ra mục tiêu tổng quát của ngành du lịch. Cụ thể là nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch (của WEF) lên 10 – 15 bậc, trong năm 2019 tăng 7-10 bậc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch của WEF.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ đưa ra các chỉ số về khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư... đều phải tăng từ 3 đến 30 bậc từ năm 2019 đến 2021.Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là cơ quan đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số nêu trên. Bộ này chịu trách nhiệm theo dõi bộ chỉ số về mội trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi các chỉ số đổi mới sáng tạo, và đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai. Bộ Công Thương theo dõi bộ chỉ số đánh giá hiệu quả logistics... Các bộ ban ngành khác liên quan đều được giao nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Về các chỉ số theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch: Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch lên 15-20 bậc ; năm 2019 từ 5-7 bậc./.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ