• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm

Thời sự 04/08/2020 10:32

(Tổ Quốc) - Chiều 3/8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành xây dựng Đảng (ảnh xaydungdang.org.vn)

Theo báo cáo tại Hội nghị, tháng 7/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam cũng đã ghi nhận các ca nhiễm mới từ cộng đồng và có một số người tử vong. Trong bối cảnh đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng, trong đó, có một số kết quả nổi bật như:

Kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành văn bản rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng văn kiện, tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và chuẩn bị thật tốt đại hội cấp trực thuộc Trung ương.

Hoàn thiện Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; triển khai xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quyết định và Thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đã ban hành Thông báo về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu thẩm định 119 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng Lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII gồm 40 học viên.

Theo dõi, tổng hợp việc triển khai 12 đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại 65/67 địa phương, đơn vị. Tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàn thành 14 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 và các nhiệm vụ khác được cấp ủy các cấp giao; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, trí tuệ tập thể vào các đề án báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 2.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Hội nghị (ảnh xaydungdang.org.vn)

Nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn Ngành xác định vừa tham gia phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và chuẩn bị cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Góp phần hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo Bộ Chính trị bảo đảm yêu cầu theo Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cần gắn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương theo hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; rõ, chính xác kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy. Cần có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng và toàn dân.

Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ