• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Nhiều sai phạm tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng

Kinh tế 08/12/2017 - 06:25

(Tổ Quốc) - Qua thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 5176/QĐ-UBND ngày 2/8/2016 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính và chi trả tiền chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng và Quyết định số 6780/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 về việc gia hạn thời gian thanh tra của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng từ ngày 11/8/2016 đến ngày 16/11/2016.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/11/2016 và báo cáo kết quả thanh tra bổ sung ngày 18/1/2017 của Đoàn thanh tra; xét đề nghị của Công an thành phố và Thanh tra thành phố; căn cứ Thông báo số 313/TB-VP ngày 22/9/2017 của Văn phòng UBND thành phố thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp nghe báo cáo một số vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kết luận thanh tra số 9225/KL-UBND ngày 14/11/2017 với nội dung kết luận như sau:

Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (sau đây gọi là Công ty) quy định chi tiền ăn ca trong Quy chế chi tiêu nội bộ không rõ ràng, thiếu minh bạch dẫn đến người lao động không xác định được tiền ăn ca có chi đều hàng quý. Trong Quy định thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách đối với CB-VC của Công ty không có quy định về tiền lương bổ sung, lương tháng 13, mà Kế toán Công ty tự tính toán tiền bổ sung lương quý, 6 tháng, năm và tháng 13 trong giai đoạn từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015, đồng thời cố ý không thanh toán tiền ăn ca và bổ sung lương qua tài khoản của viên chức, người lao động mở tại ngân hàng theo quy định mà thực hiện chi bằng tiền mặt là không đúng quy định.

Qua làm việc với 128 viên chức, người lao động tại Công ty về việc nhận tiền ăn ca, lương bổ sung thể hiện trên chứng từ Công ty chi  cho viên chức, người lao động từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015, thể hiện: phần lớn viên chức và người lao động không biết Công ty có chi tiền ăn ca đều hàng quý, đa số người lao động không biết tiền bổ sung lương; một số người không nhớ là đã nhận tiền ăn ca và tiền bổ sung lương vào thời điểm nào, mỗi lần nhận bao nhiêu tiền; một số người nhận đủ, nhận đều hàng quý.

 Nhiều sai phạm tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Từ kết quả làm việc với 128 viên chức, người lao động và xem xét, kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp, nhận thấy: Việc Công ty thực hiện chi tiền ăn ca, tiền bổ sung lương bằng tiền mặt từ năm 2013 đến năm 2015 là không đúng quy định. Chứng từ nhận tiền cụ thể là danh sách nhận tiền hầu hết do các Trưởng ban ký nhận thay cho người lao động của ban quản lý (BQL) chợ nhưng không nhận tiền và thủ quỹ BQL đến Phòng Kế toán-Tài vụ nhận tiền, không ký nhận tại thủ quỹ Công ty. 

Tại các BQL, khi người lao động trực tiếp nhận tiền tại thủ quỹ BQL có ký nhận hoặc ký nhận thay nhưng kế toán, thủ quỹ BQL không lưu giữ chứng từ, cũng không chuyển chứng từ người lao động đã ký nhận về Phòng Kế toán-Tài vụ Công ty lưu giữ là không đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán.

Qua kiểm tra cho thấy khi thủ quỹ BQL chi tiền không lưu danh sách người ký nhận tiền nên không có chữ ký nhận tiền của người lao động tại BQL chợ, chứng từ không đủ căn cứ pháp lý để chứng minh người lao động đã nhận đủ tiền ăn ca và bổ sung lương bằng tiền mặt theo chứng từ chi bằng tiền mặt từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015.

Việc Công ty thu các khoản tiền: nhà tôn, nhà lều, lều bạt, mái che đình 9, 04 lô trái cây đình 6, 04 ki ốt “Hàng Heo” (chợ Cồn), thu bãi giữ xe, thu nhà vệ sinh, thu giữ hàng qua đêm..., từ tháng 1-2013 đến tháng 7-2016 (theo Báo cáo của các BQL chợ nộp về Công ty) là: 5.356.639.500 đồng để lập quỹ trái phép, không theo dõi trên sổ kế toán, không phản ảnh vào Báo cáo tài chính là vi phạm khoản 1, Điều 5 và khoản 3, khoản 4, Điều 13 Luật Kế toán. Việc Công ty không lưu giữ đầy đủ chứng từ chi và chỉ đạo các BQL chợ hủy chứng từ, sổ ghi chép theo dõi khoản thu, chi ngoài sổ kế toán hàng năm là vi phạm quy định về quản lý tài chính.

Những sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại Công ty thuộc trách nhiệm của ông Lê Ngọc Thanh - Giám đốc; ông Mai Phước Ba - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn; bà Trần Thị Kim Thuyên - Kế toán trưởng, Trưởng ban, thủ quỹ các BQL chợ; bà Dư Thị Hồng Cường - Quyền Trưởng ban BQL chợ Đống Đa (nguyên là người thực hiện thu, chi quỹ ngoài sổ kế toán đã hủy sổ ghi chép theo dõi khoản thu, chi ngoài sổ kế toán từ năm 2015 trở về trước); ông Lê Ngọc Thạnh - Nguyên Giám đốc Công ty (đã nghỉ chế độ hưu từ tháng 8/2014) và một số cá nhân có liên quan.

Giám đốc Sở Công thương không thực hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với Công ty; các bộ phận nghiệp vụ thuộc Sở Công thương có tiến hành thanh tra và kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm nhưng các sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính kéo dài qua nhiều năm không được chấn chỉnh, xử lý.

Nguồn kinh phí thu sang nhượng lô kinh doanh: Báo cáo Sở Tài chính, Sở Công Thương, trình UBND thành phố xem xét, xử lý nguồn kinh phí thu sang nhượng lô kinh doanh tại các chợ năm 2013 và việc Công ty đã tự ý trích lập các quỹ năm 2014 số tiền: 8.201.722.090 đồng không đúng quy định. Lập hồ sơ theo dõi các hộ kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách theo quy định.

Trách nhiệm về những sai phạm, tồn tại, thiếu sót mà Chủ tịch UBND thành phố kết luận thuộc về Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận chuyên môn và những cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị, Giám đốc Sở Công thương không thực hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với Công ty; các bộ phận nghiệp vụ thuộc Sở Công thương có tiến hành thanh tra và kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm nhưng các sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính kéo dài qua nhiều năm không được chấn chỉnh, xử lý.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, xử lý và đề xuất phương án xử lý đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Chính sách thị thực điện tử góp phần thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch

Chính sách thị thực điện tử góp phần thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch

(Tổ Quốc)- Tại phiên họp thứ 28 diễn ra vào chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử (TTĐT) cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Đọc Thêm

Xem thêm