Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Năm 2017 - 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sự quyết tâm của ông đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối.
Những phát ngôn ấn tượng về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.