• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Bình: Kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch

Du lịch 24/03/2020 14:55

(Tổ Quốc) - Trong Quý I năm 2020, Sở Du lịch Ninh Bình đã thực hiện kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn.

Ninh Bình: Kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch - Ảnh 1.

Kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh minh họa (nguồn: Sở Du lịch Ninh Bình)

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong Quý I năm 2020, Sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Theo đó, Sở đã thực hiện kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Sở Du lịch Ninh Bình thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh. Trong Quý I, không có công dân đến Sở phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; cũng không nhận được đơn thư của công dân gửi đến để giải quyết.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Sở Du lịch thường xuyên quan tâm, triển khai dưới nhiều hình thức như: Thông qua các hội nghị giao ban của Sở; chuyển các văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến các phòng, đơn vị thuộc Sở thông qua mạng nội bộ cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân được lãnh đạo Sở quan tâm tổ chức thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai tới toàn thể cán bộ công chức dưới nhiều hình thức.

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", hàng tháng Sở Du lịch tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ, đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-SDL ngày 29/11/2019; trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham đối với 01 đơn vị thuộc Sở; Kế hoạch số 912/KH-SDL ngày 11/12/2020 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 911/KH-SDL ngày 11/12/2020 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Chương trình số 177/CTr-SDL ngày 08/3/2020 về chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch số 160/KH-SDL ngày 28/2/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

NỔI BẬT TRANG CHỦ