• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 44/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm