• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về việc thẩm định đối với dự án khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về việc thẩm định đối với dự án khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, tỉnh Long An.

Xem thêm