• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Văn hoá 03/07/2019 10:10

(Tổ Quốc) - Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Văn bản số 2711/UBND-VXNV về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - Ảnh 1.

Di tích lịch sử cách mạng quốc gia Bẫy đá Pi Năng Tắc. Ảnh: Báo Ninh Thuận

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các hội, đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý di sản văn hóa; chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

Ngoài ra tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân địa phương để quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và mọi người.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình tăng cường phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh Vịnh Vĩnh Huy, Hang Rái, và di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Bẫy đá Pi Năng Tắc.

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ