• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Sở Giáo dục- Đào tạo TP.HCM kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách tại các đơn vị

Giáo dục 10/08/2018 - 00:06

(Tổ Quốc) - Bắt đầu từ tháng 9/2018, Sở GDĐT TP.HCM sẽ triển khai kiểm tra công tác Đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD), Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX), công tác tổ chức, biên chế và việc thực hiện chế độ chính sách tại các đơn vị trong năm học 2018-2019.

Việc kiểm tra công tác ĐTBD, BDTX và công tác tổ chức cán bộ nhằm mục đích: Kiểm tra công tác lập kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch ĐTBD; kế hoạch, hướng dẫn giáo viên học BDTX trong 03 năm học (từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019); Kiểm tra quá trình tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị; Kịp thời nắm tình hình thực hiện công tác ĐTBD và BDTX tại các đơn vị để có hướng dẫn cụ thể giúp đơn vị triển khai thực hiện các kế hoạch ĐTBD và BDTX của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới; Kịp thời nắm tình hình công tác tổ chức, biên chế và việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các đơn vị để có sơ sở đề xuất các nội dung về thực hiện công tác định biên, sử dụng lao động, chế độ chính sách trong thời gian tới.

Sở GDĐT yêu cầu tất cả các trưởng Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về công tác ĐTBD và BDTX của đơn vị để phục vụ công tác kiểm tra.

Ảnh minh họa: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Theo kế hoạch kiểm tra của Sở GDĐT, 11 nội dung kiểm tra trên thực tế việc triển khai thực hiện công tác ĐTBD và BDTX tại các đơn vị; kiểm tra hồ sơ công tác ĐTBD và BDTX từ năm học 2016-2017, bao gồm:

Vệc triển khai công tác ĐTBD đối với các nội dung: Bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nâng chuẩn về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ (cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông; tổ trưởng chuyên môn…), bồi dưỡng Tiếng Anh, tin học…; Công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên (các bậc học) theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ĐTBD và BDTX của Bộ GDĐT, Sở GDĐT ban hành; Các kế hoạch ĐTBD và BDTX của đơn vị, của tổ chuyên môn và của cá nhân (cán bộ quản lý và giáo viên); Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX của đơn vị; Công tác triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch, hướng dẫn giáo viên học BDTX; Công tác tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên trong đơn vị; Công tác tự thẩm định, đánh giá kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý trong đơn vị; Báo cáo kết quả ĐTBD và BDTX đối với cán bộ, giáo viên trong đơn vị; Kiểm tra công tác định biên và sử dụng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Kiểm tra việc đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại đơn vị.    

Thời gian Sở tiến hành kiểm tra sẽ bắt đầu từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019 và Sở sẽ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị: các Trường THPT, Trung tâm GDTX, Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở.

Minh Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ