• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tập huấn về Xây dựng quy ước năm 2020

Văn hoá 14/10/2020 16:55

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đợt tập huấn công tác xây dựng và triển khai hương ước, quy ước cho công chức Văn hóa - Xã hội, thôn trưởng/thôn phó, tổ trưởng/tổ phó tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong những năm qua, việc dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tình làng, nghĩa xóm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế và từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp và hình thành các giá trị văn hóa mới.

Vừa qua, Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đợt tập huấn công tác xây dựng và triển khai hương ước, quy ước cho công chức Văn hóa - Xã hội, thôn trưởng/thôn phó, tổ trưởng/tổ phó tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tập huấn về Xây dựng quy ước năm 2020  - Ảnh 1.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo BRVT

Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đợt tập huấn các nội dung trên cho cán bộ cơ sở. Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa và Thể - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhìn nhận đánh giá về mặt tích cực cũng như mặt hạn chế việc xây dựng và thực hiện hương ước tại cộng đồng, cần thiết tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động.

Thời gian tổ chức từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến được chia làm 4 lớp tại huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đi lại của các học viên.

Đợt tập huấn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của UBND tỉnh; định hướng các nội dung về xây dựng quy ước theo chỉ đạo tại Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đặc biệt hướng dẫn cập nhật các vấn đề mới trong điều kiện tình hình hiện nay để đưa vào nội dung của quy ước các thôn, ấp, khu phố như: Vấn đề về xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, vấn đề về tiếng ồn, vấn đề về quy tắc ứng xử văn minh du lịch, về phòng, chống tác hại thuốc lá …

Đợt tập huấn có sự tham gia của trên 1.000 học viên là công chức văn hóa - xã hội tại các xã, phường, thị trấn, các trưởng, phó thôn, ấp, khu phố - người trực tiếp tham gia vào công tác triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng quy ước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đợt tập huấn nhằm trang bị cho công chức Văn hóa - Xã hội, Thôn trưởng/ thôn phó, Tổ trưởng/tổ phó Tổ dân phố những kiến thức cần thiết trong việc xây dựng các hương ước, quy ước tại các thôn, tổ dân phố, đảm bảo việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng và triển khai hương ước, quy ước tại địa phương. Qua đó, góp phần bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ