• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020

Văn hoá 14/07/2020 19:44

(Tổ Quốc) - Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng sẽ kiểm tra 6 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; Khảo sát hiệu quả ứng dụng kết quả của Đề tài “Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng” là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Sóc Trăng mới đây.

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Căn cứ Kế hoạch thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 1072/KH-SVHTTDL ngày 14/7/2020 về việc hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020.

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Sóc Trăng

Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư. Đồng thời, kế hoạch cũng đưa ra yêu cầu việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức và trình tự, thủ tục.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Xây dựng sẽ hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020; Tổ chức hướng dẫn, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư tại các xã; Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư; thực hiện thanh quyết toán theo quy định tài chính; Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy ước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng sẽ kiểm tra 6 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 09/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 1053/KH-SVHTTDL kiểm tra di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Theo đó, trong năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra 6 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và huyện Thạnh Trị.

Thị xã Vĩnh Châu kiểm tra 03 di tích gồm: Di tích Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu, Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Lạc Hòa - Tiền thân của Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu và Di tích Địa điểm Chiến thắng Xẻo Me.

Ba di tích còn lại của huyện Thạnh Trị gồm: Di tích Địa điểm Chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn, di tích Địa điểm Mỹ Ngụy thảm sát thường dân ở xã Vĩnh Lợi và Di tích Phước Đức Cổ Miếu.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc kiện toàn ban quản lý di tích của địa phương; công tác phòng, chống cháy nổ, trộm cắp ở di tích; công tác khoanh vùng, cắm mốc di tích; công tác quản lý di tích gắn với phát triển du lịch; việc đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích; việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan; việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ vẻ mỹ quan, vệ sinh môi trường tại di tích,…

Thông qua việc kiểm tra di tích sẽ giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm được thực trạng các di tích, đánh giá những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội làm hư hỏng, thay đổi hiện trạng yếu tố nguyên gốc của di tích. Từ đó nâng cao công tác quản lý nhà nước về di tích, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương có giải pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy, khai thác các di tích, góp phần giáo dục truyền thống và phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

Khảo sát hiệu quả ứng dụng kết quả của Đề tài "Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng"

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát hiệu quả ứng dụng kết quả của Đề tài "Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng" tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng.

Đề tài "Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng" do Thạc sỹ Lâm Hoàng Viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu vào năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị triển khai sử dụng kết quả của Đề tài.

Tại mỗi nơi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình sử dụng kết quả của Đề tài như: mức độ đầu tư cho việc sử dụng kết quả của Đề tài; số lần kết quả của Đề tài được tham khảo trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu, ứng dụng; số người sử dụng kết quả của Đề tài trong qúa trình đào tạo để nâng cao trình độ từ trung cấp trở lên; hiệu quả xã hội của việc sử dụng kết quả của Đề tài góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của người Hoa;…

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, các thành viên Đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan, cũng như những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện sử dụng kết quả của Đề tài; tiếp thu các ý kiến kiến nghị của địa phương về giải pháp, nhiệm vụ sử dụng kết quả của Đề tài trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động khảo sát này, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có cơ sở thực tiễn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị hữu quan tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả kết quả của Đề tài góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Hoa ở Sóc Trăng nói chung và tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Sóc Trăng nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ