Phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
10:07
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”
TIN MỚI NHẤT