Doanh nghiệp lập mới giảm mạnh trong tháng 'cô hồn'
10:42
(Tổ Quốc) -Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.600 doanh nghiệp
TIN MỚI NHẤT