Giám sát thương vụ “Thế giới di động thành công ty mẹ của Trần Anh”
17:09
(Tổ Quốc) -Thế giới di động dự định mua 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Trần Anh. Sau giao dịch mua lại, Thế giới di động sẽ trở thành công ty mẹ của Trần Anh để trực tiếp quản lý và điều hành
TIN MỚI NHẤT
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm