Chỉ nên một đầu mối quản lý nợ công
14:53
(Tổ Quốc) -Thông lệ tốt được nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng là quy định rõ một đầu mối quản lý tập trung, thống nhất nguồn lực nợ công
TIN MỚI NHẤT