Đại học Hàng hàng thoái vốn tại Công ty Vận tải biển Đông Long
(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án thoái vốn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long.
Thứ Sáu, ngày 02/09/2016 - 15:55
Đại học Hàng hàng thoái vốn tại Công ty Vận tải biển Đông Long - ảnh 1

Công ty Vận tải biển Đông Long là công ty liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (với 70% vốn góp) và Công ty Vận tải biển Kamchaska (Nga)

Phó Thủ tướng đồng ý Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp, Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được sử dụng tiền thu được từ thoái vốn tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long để xây dựng Trường thành Trường trọng điểm quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sử dụng vốn hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để xây dựng cơ chế, chính sách cho việc hoạt động, thoái vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập tại các doanh nghiệp trực thuộc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 Chính phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm