• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Tăng cường tuyên truyền về năm APEC Việt Nam 2017 trong các cấp công đoàn

Thời sự 23/09/2017 09:38

(Tổ Quốc) -Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có Công văn số 516 về đẩy mạnh tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 trong các cấp công đoàn Thủ đô.

Năm 2017 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có Công văn số 516 về đẩy mạnh tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 trong các cấp công đoàn Thủ đô.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về diễn đàn APEC nói chung và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên của APEC; giúp tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về hội nhập quốc tế.

Các cấp công đoàn Thủ đô cần kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước và trong các sự kiện quan trọng Năm APEC Việt Nam 2017.

Riêng với Báo Lao động Thủ đô, Trang thông tin điện tử LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thành phố yêu cầu cần mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài, phóng sự, bình luận về các hoạt động trong năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt chú trọng các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, công tác Tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên,CNVCLĐ.

LĐLĐ Thành phố hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền như: “Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!”; “Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!”; “ Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Năm APEC Việt Nam 2017!”; “Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!”; “Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!” v.v…

(Nguồn: Lao động Thủ đô)

 

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ