• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Đầu tư gần 320 tỷ đồng kiên cố hóa trường lớp

Giáo dục 17/04/2017 09:23

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, mục tiêu của dự án là kiên cố hóa phòng học Mầm non, Tiểu học nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học của các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng các dự án chương trình kiên cố hóa trường, lớp học Mầm non, Tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh này.

Chủ đầu tư là UBND huyện, theo dự án này sẽ có 347 phòng học được đầu tư, xây dựng với tổng mức đầu tư là hơn 317 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 chương trình kiên cố hóa lớp học Mầm non, Tiểu học là 253 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại hơn 64 tỷ đồng do chủ đầu tư đảm nhận.

Nhiều địa phương, học sinh phải học trong phòng tranh tre nứa lá.

Dự án nêu trên sẽ được thực hiện đầu tư trong năm 2017 - 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các huyện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán các công trình và trình duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, Ban chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt này sẽ có các địa phương được đầu tư kiên cố hóa phòng học như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nga Sơn.

(Nguồn: Dân trí)

NỔI BẬT TRANG CHỦ