• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh

Thời sự 03/07/2018 12:59

(Tổ Quốc) -Ngày 2/7, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh, trong đó có thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thời kỳ thanh tra bắt đầu từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra; thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, giai đoạn từ đầu năm 2013 đến  cuối năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã triển khai gần 6.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, với nhiều nội dung như trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

 Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh.

Qua đó, đã kiến nghị thu hồi hơn 71 tỷ đồng và trên 290.000 m2 đất; xử phạt hành chính hơn 25 tỷ đồng.

Có 59 đảng viên bị xử lý kỷ luật về Đảng; trong đó khiển trách 13 người, cảnh 21 người, cách chức 5 người và khai trừ Đảng 20 người.Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, chương trình thanh tra thuộc kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2018.Công tác thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế hiện nay; đồng thời, giúp Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ