Rộ tin bàn tay Tổng thống Trump tháo ngòi nổ chiến sự Qatar?
21:54
(Tổ Quốc) - Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã xem xét hành động quân sự trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar
TIN MỚI NHẤT