Tham vọng của TT Putin với Nhật: Tranh chấp Kuril cản bước
22:30
(Tổ Quốc) - Nga muốn xúc tiến các chương trình hợp tác với Nhật Bản nhưng việc chưa có thoả thuận về tranh chấp Kuril khiến những tham vọng này chưa thành công
TIN MỚI NHẤT