Bất ngờ thượng đỉnh EU – Trung Quốc hợp sức gửi thông điệp tới Trump nguồn: Reuters
(Tổ Quốc) - Một thượng đỉnh thường niên sớm trong năm nay sẽ là một cơ hội mới cho quan hệ Trung Quốc - EU
TIN MỚI NHẤT