Tổng thống Trump hành động mạnh ngay sau nhậm chức nguồn: AP
(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên về Obamacare vào ngày 20/1 khi bước vào Phòng Bầu dục ngay sau khi cuộc diễu hành nhậm chức kết thúc.  
TIN MỚI NHẤT
nguồn: AP Tổng thống Trump hành động mạnh ngay sau nhậm chức
(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên về Obamacare vào ngày 20/1 khi bước vào Phòng Bầu dục ngay sau khi cuộc diễu hành nhậm chức kết thúc.