Một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục Thể thao
(Tổ Quốc) -Sáng 8/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật TDTT.
Hà Anh - / Thứ Tư, ngày 08/02/2017 - 21:20

Tại buổi làm việc, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, sau 10 năm thực hiện Luật TDTT trong thực tiễn, đến nay Luật cần có những sửa đổi, bổ sung. Luật TDTT sửa đổi, bổ sung lần này trên tinh thần sửa đổi, bổ sung của Luật TDTT hiện hành. Những từ ngữ không ảnh hưởng nhiều đến nội dung vẫn giữ nguyên, tránh làm xáo động lớn, mất thời gian và có những tranh luận. Trọng tâm sửa đổi, bổ sung Luật TDTT lần này là TDTT trong trường học và thể thao chuyên nghiệp.

Một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục Thể thao - ảnh 1Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải tại buổi làm việc

Ông Vương Bích Thắng đã đưa ra những nội dung cụ thể cần bổ sung, sửa đổi dự kiến cho Luật TDTT như: tại chương I – Những quy định chung, sửa đổi Khoản 2 Điều 10; Tại chương II – Thể thao cho mọi người: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 quy định về Chỉ tiêu phát triển TDTT; sửa đổi Điều 13; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 21; Sửa đổi, bổ sung Điều 25.

Một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục Thể thao - ảnh 2Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng tại buổi làm việc

Tiếp đến, tại chương III – Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Sửa đổi, bổ sung điều 37, Điều 38; Bổ sung Điều về Luật thi đấu thể thao và thẩm quyền ban hành Luật thi đấu thể thao, thẩm quyền quyết định áp dụng Luật thi đấu thể thao quốc tế tại Việt Nam; Sửa đổi điều 40 về thủ tục đăng cai giải thi đấu thể thao; Bổ sung quy định cụ thể về thể thao chuyên nghiệp. Xem xét sửa đổi, thay thế khái niệm “thể thao chuyên nghiệp” bằng khái niệm “thể thao nhà nghề” tại mục 2, Chương III – Thể thao thành tích cao. Chương IV – Cơ sở thể thao: Bổ sung Khoản 2 Điều 54; Sửa đổi bổ sung Khoản 5 Điều 55; Bổ sung Điều 56; Sửa đổi bổ sung Điều 61. Chương V – mục II Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về TDTT: Sửa đổi, bổ sung Điều 71 về quyền và nghĩa vụ của Liên đoàn thể thao quốc gia.

Một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục Thể thao - ảnh 3Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đánh giá nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật TDTT cơ bản có tiếp thu, điều chỉnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, Tổng Cục TDTT cần nghiên cứu và bàn thêm những nội dung sửa đổi, bổ sung thể thao quần chúng, thể thao trong nhà trường, nhất là ở cấp tiểu học trong Luật TDTT.  Luật TDTT sửa đổi, bổ sung nên dựa vào Nghị quyết số 08 – NQ/TW,  phải phát huy được vai trò của Nhà nước, có tác dụng hiệu quả, lâu dài.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng Cục TDTT có kế hoạch khảo sát, đánh giá, tham mưu các bộ, ban, ngành để hoàn thiện những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Luật TDTT. Công việc tiếp đến của Tổng Cục TDTT là họp Ban soạn thảo và báo cáo Bộ trưởng thời gian tới.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm