Phải lòng
Hoàng Chiến Thắng - / Thứ Tư, ngày 10/06/2015 - 16:33

Em mang lời thương qua chín núi

Buộc nơi bậu cửa nhà mình

Bảy vía anh theo về xin cởi

Cầu thang chín bậc trăng xanh

 

Phải lòng

Sao kèn anh đem thổi

Gọi mặt trời đậu vai núi nghiêng nghiêng

Gọi tiếng lượn về ngang bậc cửa

Gọi áo chàm em qua núi cùng anh

 

Cum lúa xanh để dành làm cốm

Gọi em về nhịp tiếng chày đôi

Nay lúa chín lời thương chưa kịp cởi

Chim khách đường xa lỡ cắp mất rồi!

(TC Cửa Việt)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm