Giáo viên: vừa thừa vừa thiếu, do đâu?
07:59
(Tổ Quốc) - Tình trạng thừa, thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều địa phương, tổng số giáo viên dôi dư trong cả nước là gần 27.000 người, trong khi  số giáo viên còn thiếu hơn 45.000 người và thiếu nhiều nhất ở bậc mầm non
TIN MỚI NHẤT