Đà Nẵng hỗ trợ từ 80 – 280 lần lương cơ sở để thu hút nhân tài
08:58
(Tổ Quốc) - Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 – 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại thành phố
TIN MỚI NHẤT