Sẽ không tuyển thẳng đầu cầp học sinh đạt giải các cuộc thi kể từ năm học 2018 - 2019
08:00
(Tổ Quốc) -Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành
TIN MỚI NHẤT