Phát hành "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ"
Thứ Tư, ngày 30/03/2016 - 11:32

(Tổ Quốc)-Ngày 30/3, NXB Giáo dc Vit Nam phát hành cuốn "Những điu cn biết v tuyn sinh đi hc, cao đẳng năm 2016".

Để thun tin cho vic tra cu, tìm kiếm thông tin, đáp ng nhu cu ca thí sinh, phụ huynh và xã hi v kỳ thi tuyn sinh đi hc, cao đẳng h chính quy, Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam xut bn cun "Những điu cn biết v tuyn sinh đi hc, cao đẳng năm 2016” và được biên soạn thành 2 tập:

Tp 1: Nhng điu cn biết v tuyn sinh đi hc, cao đng năm 2016 của các trường thuc các tnh phía Bc (t tnh Qung Tr tr ra).

Tp 2: Những điu cn biết v tuyn sinh đi hc, cao đng năm 2016 ca các trường thuc các tnh phía Nam (từ Tha Thiên - Huế tr vào).

Phát hành

Tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin về: Nhng điu cn ghi nh ca thí sinh; Lch công tác tuyn sinh; Danh sách các cụm thi; Bng phân chia khu vc tuyn sinh; Mã tnh, mã thành phố, qun, huyn, th xã; Nhng thông tin tuyn sinh ca các đại hc, hc viện, các trường đi hc, cao đng trên toàn quc…; ngành đào tạo, mã ngành tuyn sinh, ch tiêu tuyn sinh do các trường đăng ký, phương thc tuyn sinh, các tiêu chí xét tuyn, mc hc phí và các thông tin quan trọng khác liên quan. Ngoài ra, tài liệu còn giúp thí sinh có đầy đủ thông tin tng hp đ so sánh, la chn trường phù hp vi nguyn vọng, điu kin và kh năng hc tp ca mình.

Các thông tin cụ th v Đ án tuyn sinh riêng, ch tiêu tuyn sinh ca từng ngành, điu kin d thi, chuyên ngành đào to và các thông tin tuyển sinh đào to liên thông, va làm va hc… thí sinh tham kho ti địa ch website của tng trường.

Tài liệu được cp nht đến ngày 25/3 trên cơ s thông tin đã công bố công khai trên các phương tin truyn thông và các thông tin do các đi học, hc vin, các trường đi hc, cao đng trong toàn quc cung cp và chịu trách nhim./.

Lâm Uyên (tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm