Rà soát đầu ra và biên soạn giáo trình trường đại học
Thứ Ba, ngày 16/04/2013 - 20:09

(Toquoc) – Trước ngày 1/10 các trường ĐH, CĐ phải báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả rà soát lại chuẩn đầu ra và hệ thống giáo trình. Đây là yêu cầu bắt buộc vừa được Bộ gửi đến các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình để phục vụ đào tạo ở nhiều trường ĐH, CĐ chưa được quan tâm, nhất là trong việc đầu tư kinh phí để tổ chức biên soạn giáo trình theo quy định.

Do đó, Bộ đề nghị các trường ĐH, CĐ cần tổ chức rà soát, đánh giá việc chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình của trường, cụ thể về tổng số giáo trình hiện có, các môn có giáo trình, môn không có, tỷ lệ sinh viên được mượn, mặt được, hạn chế của việc biên soạn, lựa chọn nội dung...
Trong quá trình rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, các trường có thể mời các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo.

Để có đủ giáo trình phục vụ đào tạo, các trường ĐH, CĐ cần phải thực hiện giải pháp như ưu tiên bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, mua bản quyền nước ngoài, dịch và in trong nước, phối hợp với các trường cùng khối ngành, các khoa cùng nhóm ngành tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung.

 Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra và công tác tổ chức chỉ đạo biên soạn, lực chọn giáo trình là yêu cầu bắt buộc và là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát.

Được biết, mục tiêu là đến năm 2015, các chương trình đào tạo tại các trường ĐH, CĐ đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo.

Gia Thanh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817