Giật mình con số sản phụ tử vong lúc vượt cạn
20:24
(Tổ Quốc) - Với tỷ lệ 0,065% số ca sản phụ tử vong khi vượt cạn, ngành Y tế đang tập trung cho công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới
TIN MỚI NHẤT