• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Thủ tướng đồng ý để Vĩnh Phúc bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh

Thời sự 07/06/2018 11:56

(Tổ Quốc) - Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về bầu bổ sung, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Khánh Hòa.

Theo đó,  xét đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tờ trình của Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Khước theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Khước hiện đang đảm nhận trọng trách là Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Duy Bắc- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Với nhân sự tại tỉnh Khánh Hòa, theo Quyết định số 694, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Duy Bắc, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Bí thư điều động về làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ngày 11/5, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, các đại biểu đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Duy Bắc./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ