Bệnh circo virus trên heo và phương pháp phòng trị
11:09
Ngoài bệnh như tai xanh, lở mồm long móng, cúm… gây thiệt hại lớn, ngành chăn nuôi heo còn phải đối mặt với nhiều bệnh nguy hiểm như bệnh Circo virus
TIN MỚI NHẤT