• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Phù Lá và dân tộc La Chí

Văn hoá 03/06/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Ngày 2/6, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1495/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Phù Lá tại tỉnh Lào Cai và dân tộc La Chí tại tỉnh Hà Giang, năm 2020.

Tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Phù Lá và dân tộc La Chí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí dân tộc

Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án "Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số". Đồng thời xây dựng triển khai mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể có hiệu quả, làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình ra các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện. Từ đó đánh giá và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể; nâng cao năng lực cho nghệ nhân, học viên người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.

Tham gia lớp truyền dạy là các nghệ nhân nắm giữ các di sản văn hóa phi vật thể; các học viên là người dân tộc Phù Lá huyện Bắc Hà và dân tộc La Chí huyện Hoàng Su Phì. Mỗi lớp truyền dạy gồm 70 người.

Qua lớp truyền dạy, sẽ hướng đến từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc có số dân ít người. Bên cạnh đó xây dựng cơ chế chính sách sát thực tế trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc Phù Lá và dân tộc La Chí; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy di sản cho các thế hệ kế cận.

Lớp truyền dạy sẽ diễn ra từ ngày 29/6 - 01/7/2020 tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và từ ngày 03 - 05/7/2020 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

NỔI BẬT TRANG CHỦ