• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng cục Thể dục thể thao tiếp nhận sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của Bộ

(Tổ Quốc) - Ngày 10/6/2020, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức tiếp nhận phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung của Bộ VHTTDL và quán triệt triển khai tại các Vụ chuyên môn và các đơn vị liên quan trực thuộc Tổng cục.

Tổng cục Thể dục thể thao tiếp nhận phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa điện tử - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tiêp nhận phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Đây là một trong các hoạt động triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hệ thống Một cửa điện tử đã tạo môi trường làm việc cộng tác, liên kết trao đổi thông tin trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; cho phép gửi, nhận dữ liệu hồ sơ điện tử liên thông giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan đơn vị cùng tham gia vào hệ thống trên mạng diện rộng. Từ đó nâng cao năng lực của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và các đơn vị trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ công dân, tổ chức mọi lúc mọi nơi, rút ngắn khoảng cách địa lý. Đồng thời, hệ thống Một cửa điện tử cũng sẽ là nơi công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông cho công dân, tổ chức và các đơn vị liên quan; giúp cho việc tìm kiếm, thống kê báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước cũng như tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước  với nhau theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông". Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử có địa chỉ  http://congchuc.bvhttdl.gov.vn/.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL) đã giới thiệu chi tiết về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Hệ thống một của điện tử của Bộ VHTTDL. Đồng thời, hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục trong việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử cũng như nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về sử dụng hệ thống Một cửa điện tử.

Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1224/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Theo Quyết định, Trung tâm Công nghệ thông tin - đơn vị chuyên trách Công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, dảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt; hoàn thiện xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và tổ chức triển khai áp dụng tại Bộ; Cập nhật, ban hành các phiên bản Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ tiếp theo phù với các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ; Tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; Thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa cấp Bộ với cổng dịch vụ công quốc gia; Hiệu chỉnh cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử cấp Bộ để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản án, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Nghiên cứu giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thực hiên thanh toán điện tử bắt buộc; Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần…

Trên cơ sở quy trình các thủ tục hành chính đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Trung tâm Công nghệ thông tin đã chủ động thiết lập các quy trình điện tử lên trang dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định, hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai tại 08 đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, gồm: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hoá, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Văn hoá cơ sở.


Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ