Chia sẻ
(Tổ Quốc) - "Chống dịch như chống giặc", ngay từ khẩu hiệu đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nhưng sức mạnh và sự lay động lòng người trong những ngày qua, một tinh thần Việt Nam tỏa sáng là "Trong cuộc chiến này, không một ai bị bỏ lại phía sau".
"Trong cuộc chiến này không một ai bị bỏ lại phía sau"- Tinh thần nhân văn Việt Nam, sức mạnh để chúng ta chống giặc Covid-19 - Ảnh 1.