• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từng bước định hướng phát triển du lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn

Du lịch 27/02/2020 19:02

(Tổ Quốc) - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020" năm 2020; Hội nghị đánh giá hoạt động văn học - nghệ thuật năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai; Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội là những thông tin văn hóa, du lịch tiêu biểu tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020" năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020" năm 2020.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 537-BC/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về sơ kết thực hiện Đề án "Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2020", tập trung phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ. Từng bước định hướng phát triển du lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thực hiện tăng trưởng chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ và tăng dần tỷ trọng ngành du lịch trong tổng GRDP toàn tỉnh.

Từng bước định hướng phát triển du lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: bienphong.com.vn

Các nội dung triển khai bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Hoàn thiện môi trường du lịch; Xây dựng, hoàn thiện sản phẩm du lịch, tuyến du lịch; Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, vì sự phát triển của tỉnh Lào Cai và đất nước

Đây là mục tiêu tổng quát được Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai đặt ra trong năm 2020.

Theo thông tin tại Hội nghị đánh giá hoạt động văn học - nghệ thuật năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, trong năm 2019, Hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hoạt động đã được Hội tổ chức thành công như: trại sáng tác văn học – nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang; cuộc thi bút ký về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019; phối hợp tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn 3 tỉnh Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ với chủ đề "Dấu ấn quê hương, con người Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ"; …

Trong năm 2020, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh sẽ tập trung củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hội viên; tổ chức các phong trào sáng tạo văn học – nghệ thuật, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao chào mừng và tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; ...

Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều lễ hội và sự kiện lớn, trong đó có 1 Lễ hội cấp tỉnh (Lễ hội Hoa Ban) và 3 Lễ hội cấp huyện (Lễ hội đua thuyền đuôi én; Lễ hội Hoa anh đào; Lễ hội Thành Bản Phủ). Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện hiệu quả; đảm bảo thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trước, trong và sau lễ hội.

Bên cạnh đó, các lễ hội dân gian, truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh diễn ra với quy mô nhỏ vẫn được duy trì tổ chức theo đúng quy định hiện hành.

Để đảm bảo cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020, Sở VHTTDL đã đưa ra các giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền; thực hiện việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống của các dân tộc trong tỉnh…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ