• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Công tác gia đình đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Công tác gia đình đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

(Tổ Quốc) - Theo Vụ gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), năm 2019, công tác gia đình đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo kế hoạch đề ra, góp phần đạt được các mục tiêu chính của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem thêm