• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2021

Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2021

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Xem thêm