Nguyễn Ngọc Phú- Nhà thơ cất giữ linh hồn biển*
16:06
(Tổ Quốc) - Thơ viết về biển của anh đã trở thành một dòng chảy riêng biệt - một thương hiệu. Và cũng không ngoa như nhiều người nhận xét, Nguyễn Ngọc Phú là người cất giữ linh hồn của biển
TIN MỚI NHẤT