Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình VN: tôn vinh bữa cơm gia đình
Thứ Sáu, ngày 29/04/2016 - 17:31

(Tổ Quốc)- “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vẫn là chủ đề chính của các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Bộ VHTTDL ban  hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ chức trong dịp này. Theo đó, chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm nay vẫn tiếp tục tuyên truyền với chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, gắn với chủ đề tuyên truyền về công tác Gia đình năm 2016 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình VN: tôn vinh bữa cơm gia đình - ảnh 1

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương tiếp tục là chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay (ảnh minh họa)

Thời gian tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức thực hiện bữa cơm trên toàn quốc vào ngày 28/6 (Ngày Gia đình Việt Nam). Các thông điệp truyền thông cho Ngày Gia đình Việt Nam: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình; Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ VHTTDL chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và lĩnh vực về kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ tham mưu với UBND tỉnh, TP, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Gia đình VN 28/6; Phối hợp với Đài PT và Đài TH tỉnh, TP tuyên truyền về ý nghĩa và chủ đề Ngày Gia đình VN; phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn trong ngày 28/6.

Các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến…/.

Dạ Minh (tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại