Tổng kết 5 năm hoạt động thư viện công cộng
Thứ Năm, ngày 02/06/2016 - 18:09
(Tổ Quốc)- Hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam.

Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam do Bộ VHTTDL tổ chức diễn ra từ ngày 2-3/6 tại Đà Lạt. Hội nghị thu hút hơn 400 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, các Sở VVHTTDL, các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, đại diện Ban quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF-VN) tài trợ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Hội nghị.
Tổng kết 5 năm hoạt động thư viện công cộng - ảnh 1

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

Qua các tham luận, ý kiến phát biểu hội nghị đã thấy được toàn cảnh bức tranh các hoạt động của thư viện công cộng Việt Nam trong vòng 5 năm qua trên các bình diện khác nhau và việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015.

Nét khởi sắc đáng khích lệ là: Các thư viện đã phát huy sự năng động, chủ động trong công việc của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Vốn tài liệu tăng trưởng, đạt 37.961.114 bản sách. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được phát triển đồng bộ với sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ từ Dự án BMGF-VN. Toàn hệ thống thư viện công cộng có hơn 9.700 máy tính. Nhiều thư viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tổ chức các dịch vụ mới, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sách nhằm thu hút các tầng lớp dân cư đến sử dụng thư viện.

Trong 5 năm qua, 11 thư viện cấp tỉnh được xây dựng mới, được nâng cấp trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Một số thư viện đã được cấp kinh phí xây dựng và trang thiết bị với vài trăm tỷ đồng. Nhiều thư viện tỉnh thành phố trong đó phải kể đến các tỉnh miền núi đã tích cực đẩy mạnh luân chuyển sách đến miền núi, nông thôn vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho người dân được sử dụng sách báo. Một số thư viện đã đạt được số lượt sách luân chuyển trên một triệu lượt/năm, tiêu biểu là Thư viện Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Thành phổ Hồ Chí Minh...

Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề và những khó khăn đồng thời nêu các giải pháp tháo gỡ như: Tiếp tục phải nâng cao nhận thức của xã hội, chính quyền địa phương và các ngành các cấp về vai trò chức năng và tác dụng của thư viện; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện; Phát triển và duy trì thư viện ở cơ sở; Đảm bảo về mặt chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ thư viện; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện…

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã nêu ra các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về thư viện cũng như những nhiệm vụ cụ thể đối với toàn hệ thống thư viện công cộng. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tập trung xây dựng hai văn bản quan trọng là Luật thư viện và Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thư viện.

Bên cạnh đó Bộ  cũng sẽ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề cụ thể như: Thông tư hướng dẫn quy chế hoạt động thư viện công cộng ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã…; Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (sau khi được phê duyệt) và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện; Xây dựng và triển khai thực hiện: Hình thành Trung tâm số hóa tài liệu cho các tài liệu công cộng, hình thành Trung tâm biên mục tập trung và xây dựng mục lục liên hợp./.

Tin&ảnh: Thảo Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại