Văn hóa phải hướng tới phát triển toàn diện con người Việt Nam
Thứ Bảy, ngày 06/06/2015 - 00:00

(Toquoc)- Năm 2012, tiếp tục hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trong hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 9/2 tại Quảng Ninh.

Văn hóa phải hướng tới phát triển toàn diện con người Việt Nam - ảnh 1

Trong năm 2011, có thêm một số di sản của Việt Nam được vinh danh (Ảnh: A.Tuấn)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Trong năm qua, công tác quản lý Nhà nước, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật văn bản quản lý Nhà nước được xây dựng. Các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật và gia đình trong năm qua đều có những thành tựu đáng kể. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong cả nước được tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp với quảng bá, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư tại các địa phương có sự tiến bộ rõ rệt về năng lực, tổ chức, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu quốc tế, gắn kết phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương và cả nước.

Đặc biêt, trong năm 2011, các di sản Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên thế giới nâng tổng số các di sản được UNESCO công nhận lên 15 di sản.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, chất lượng được nâng lên, hướng mạnh tới thôn, bản, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong năm qua, hơn 1.100 cuộc liên hoan văn hóa nghệ thuật quần chúng được tổ chức, phục vụ hơn 2 triệu lượt người xem.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và nâng chất lượng, gắn kết với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực tới đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, cho phép triển khai thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như tạo động lực để đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình trong quá trình xây dựng, phát triển.

Các loại hình nghệ thuật như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, được triển khai tích cực, song song với việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Công tác gia đình từ trung ương tới địa phương được quan tâm và củng cố. Các mô hình can thiệp, phòng chống bao lực gia đình bước đầu phát huy hiệu quả tốt và được nhân rộng.

Về lĩnh vực thể dục, thể thao, quy mô, chất lượng của các phong trào thể thao quần chúng được nâng cao và tiếp tục có những tiến bộ rõ nét, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đề ra đều đạt được. Trong thể thao thành tích cao, năm 2011, đã tổ chức 171 giải thể thao quốc gia và quốc tế, 36 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho trọng tài, huấn luyện viên thể thao; cử 188 đoàn (đội) thể thao quốc gia và đội trẻ quốc gia đi tập huấn tại các nước; có 1.719 vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia, 2.122 vận động viên đạt cấp I quốc gia. Nhiều bộ môn thể thao thành tích cao được đầu tư và đều đạt được thành tích vượt trội, góp phần phát triển đội ngũ vận động viên tham gia đấu trường Olympic.

Về du lịch, cùng với việc hoàn thành Đề án chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Bộ VHTTDL cũng đã hoàn thiện nhiều đề án, góp phần phát triển du lịch, đưa du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của cả nước. Năm 2011, du lịch Việt Nam đạt tỉ lệ tăng trưởng khách du lịch quốc tế gần 20% sau khi đã tăng 35% vào năm 2010.

Chúc mừng những thành tựu của ngành trong năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định, ngành VHTTDL đã có đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế đất nước trong năm qua. Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong năm 2012, lãnh đạo, cán bộ và nhân viên ngành VHTTDL tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn nhằm tạo những đột phá mới trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục xây dựng các đề án chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực nào đã có đề án như Du lịch, phát triển dân tộc thiểu số…thì trong năm nay phải cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phát triển.

Phó thủ tướng khẳng định: Năm 2012, tiếp tục hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng nguồn nhân lực của Ngành; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hoá, thể thao; hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách về văn hoá, thể thao và du lịch một cách toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống văn hoá- xã hội; tập trung vào chính sách gắn phát triển kinh tế- xã hội với phát triển văn hoá, chính sách xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao, chính sách khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật; tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hoá của nhân dân…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, ngành cần tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; ngoại giao văn hóa; xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch; đẩy mạnh các hoạt  động thể dục, thể thao cả về quy mô  và chất lượng; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động du lịch trên cơ sở khai thác một cách bền vững lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá, lịch sử, tập trung phát triển chiều sâu, tăng cường chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến.

Phó Thủ tướng lưu ý, bên cạnh việc chỉ  đạo, triển khai các chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, lãnh đạo Bộ VHTTDL cần dành sự tập trung cao độ để góp phần hạn chế tình trạng lộn xộn trong quản lý lễ hội, quản lý di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn; nâng cao đời sống văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên thể thao, vấn đề bạo lực gia đình, bất cập trong điều hành một số giải bóng đá, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu tính bền vững, khai thác chưa hợp lý tài nguyên du lịch, nhất là nguồn tài nguyên du lịch biển, đảo, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối, tạo sự phát triển hài hoà, bền vững giữa kinh tế và văn hoá, rà soát có cơ chế, chính sách, cân đối bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cho sự phát triển của văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch; chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan phối hợp, tạo điều kiện và dành quỹ đất, điều kiện cần thiết để tiếp tục củng cố nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở, tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới những hoạt động của ngành trong năm qua. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định ngành VHTTDL với phương châm hành động: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững” sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới trong năm 2012./.

 

Hà An

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại