Hợp tác văn hóa, nghệ thuật với Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc)
07:24
(Tổ Quốc) - Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam sẽ hợp tác sâu, rộng hơn nữa trong đào tạo văn hóa, nghệ thuật với Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc)
TIN MỚI NHẤT