Cập nhật: 2 ngày trước
(Tổ Quốc) - Cụ thể ở các vùng nông thôn, người dân mua kẹo theo khối lượng từ 30 - 40.000 đồng/kg, và những loại bánh kẹo được bày bán này đều không có nhãn hiệu