Cập nhật: 2 ngày trước
(Tổ Quốc) - Theo Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong Hội nghị Chính phủ với địa phương cuối tháng này, sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp Chính phủ khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, trên chuyển dưới...

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm